Στην περιοχή αυτή θα βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις από τα προϊόντα της iQom. Επιλέξτε την κατηγορία και κάντε λήψη (download) το αρχείο που σας ενδιαφέρει.

Αρχείο
Τελευταία BETA ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudioPOS. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής.
Τελευταία STABLE ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudioPOS. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής.
Τελευταία ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudioPOS. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής.
Τελευταία ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudio. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής.
Τελευταία STABLE ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudio. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής. .
Τελευταία BETA ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudio. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μεταφοράς κινήσεων RSToMBS, προς κάποιο ERP σύστημα, τότε απαιτείται αναβάθμιση της έκδοσης της εφαρμογής μεταφοράς κινήσεων σε έκδοση 2.20 ή μεταγενέστερη. Η έκδοση των φορητών τερματικών πρέπει να ειναι 2.15 ή μεταγενέστερη.
Αρχείο εγκατάστασης του συστήματος Retail Studio. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο setup.exe και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Μικρό αρχείο εγκατάστασης συστήματος Retail Studio μέσω Web. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.