Το iQom RetailStudioWeb, αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για πρόσβαση στις αναφορές πωλήσεων του RetailStudio, μέσω του κινητού και οποιασδήποτε άλλης σταθερής ή κινητής συσκευής με πρόσβαση στο Internet. Το RetailStudioWeb δημιουργήθηκε απαντώντας στην ανάγκη για ευέλικτη και συνεχή ενημέρωση του υπεύθυνου καταστήματος, με πρόσβαση στα στοιχεία πωλήσεων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και από οποιοδήποτε σημείο. Στις διαθέσιμες αναφορές περιλαμβάνονται πολυάριθμα φίλτρα, ώστε τα στοιχεία να εξάγονται με τον πλέον επιθυμητό τρόπο, να αποθηκεύονται σε αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία, καθώς και να εκτυπώνονται.