Με την εφαρμογή iQom SalesDashboard, οι πωλήσεις του καταστήματος είναι διαθέσιμες προς έλεγχο, οποιαδήποτε στιγμή από το Android κινητό τηλέφωνο ή το tablet. Μόνη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής και ο ορισμός ενός προσωπικού PIN. Πλέον, οι πωλήσεις ανά κατάστημα / οικογένεια / ώρα, το κέρδος αλλά και ένας αριθμός χρήσιμων δεικτών εμφανίζονται με απλό και κατανοητό τρόπο υπό τη μορφή γραφημάτων στήλης, καθώς και ως αναφορές.