Η iQom παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνεργάτες και πελάτες με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών κάθε κλάδου.
Ειδικότερα:
  • Υπηρεσίες καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυσης για την βέλτιστη λύση.
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης και ρύθμιση εξοπλισμού.
  • Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.
  • Υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.
  • Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης
  • Υπηρεσίες τηλευποστήριξης