Η iQom παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε συνεργάτες και πελάτες με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών κάθε κλάδου.

  Υπηρεσίες καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυσης για την βέλτιστη λύση

  Υπηρεσίες εγκατάστασης και ρύθμιση εξοπλισμού

  Υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού
   

  Υπηρεσίες εκπαίδευσης
   

  Υπηρεσίες επιτόπιας παρουσίας κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος

  Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης
   

  Υπηρεσίες τηλευποστήριξης