10 σημεία που πρέπει να προσέξετε στην επιλογή λύσης retail.

Εξειδίκευση και εμπειρία.

Υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με πολλούς τομείς Λογισμικού. Οι προτεραιότητες που θέτουν δεν είναι πάντα για εσάς. Μία έμπειρη και εξειδικευμένη εταιρεία δίνει προστιθέμενη αξία στους στόχους σας. Είχε πει ένας πελάτης: “…τους λέω ένα και καταλαβαίνουν δέκα…
Αυτό ζητούσα. Ο προηγούμενος συνεργάτης μας έλεγε: …πες μου τί θέλεις και πώς το θέλεις και θα σου το κάνουμε. Στην πορεία κατάλαβα ότι δεν είμαι ειδικός να παρακολουθώ και να αναλύω το λογισμικό της επόμενης γενιάς και ούτε έχω την λεπτομερή εμπειρία από τις πρακτικές που εφαρμόζουν εταιρείες του κλάδου μου. Δεν είναι η δουλειά μου!”

Ελάχιστη Επένδυση Εξοπλισμού.

Οι προδιαγραφές του λογισμικού ορίζουν και το ύψος της επένδυσης σε εξοπλισμό. Ένα λογισμικό που είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες που προορίζεται απαιτεί και τον ανάλογο εξοπλισμό. Υπάρχουν γνωστές  εταιρείες λογισμικού που απαιτούν μέχρι και πενταπλάσιας αξίας υποδομές λόγω σχεδίασης για γενική χρήση. Το αυξημένο κόστος συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται μπορεί να αποβεί παράμετρος μη αναστρέψιμη.
Αξιοποίηση κάθε είδους εξοπλισμού που κυκλοφορεί. Η λύση που θα επιλέξετε για να αποδώσει θα πρέπει να συνεργάζεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Υπάρχει μία πληθώρα συσκευών που μπορεί να αξιοποιηθεί για να δώσει δυνατότητες που θα κάνουν την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Ο σχεδιασμός ενός σωστού συνδυασμού για τις ανάγκες σας είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Ευρωστία.

Η εταιρεία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επενδύει διαρκώς. Το σημείο αυτό συνδυάζεται με την εξειδίκευση, ώστε τα κέρδη αυτά να επενδύονται σε τομείς που ενδιαφέρουν εσάς.

Ταχύτητα, απρόσκοπτη λειτουργία, Όχι άλλη μία απλή μηχανογράφηση.

Σήμερα η τεχνολογία πρέπει να προσδίδει χειροπιαστά οφέλη και η ταχύτητα λειτουργίας να είναι στο επιθυμητό επίπεδο.

Διαφοροποίηση.

Να ενσωματώνει έξυπνες ιδέες που να σας δίνουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας

Δοκιμασμένη λύση.

Εγγύηση για την επιτυχία της επιλογής σας είναι η λύση που θα επιλέξετε να μην χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από εσάς. Σήμερα όλα μπορούν να γίνουν και πολλές εταιρείες υπόσχονται ότι θα αναπτύξουν την εφαρμογή που επιθυμείτε.

Πανελλαδική υποστήριξη.

Αν οι δραστηριότητές σας επεκτείνονται ή πρόκειται να επεκταθούν και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα τοπικής υποστήριξης.

Help Desk 13-16-24 ώρες με αργίες ή χωρίς.

Η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει ευέλικτα πακέτα άμεσης υποστήριξης για κάθε ανάγκη. Εμπορικά καταστήματα, εκτεταμένο ωράριο, 24ωρη λειτουργία, ανοικτά και στις αργίες.

Σύγχρονη Τεχνολογία.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και αν την αξιοποιείς με γνώμονα την αξιοπιστία τότε δίνει τα μέγιστα αποτελέσματα. Με σύγχρονα εργαλεία μπορείς να δώσεις καινοτόμες δυνατότητες στο προϊόν που με παλιά εργαλεία δεν μπορούσες να διανοηθείς ή θα ξόδευες πολλαπλάσιο χρόνο. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής επιχειρηματικών πρακτικών ανάπτυξης και διαφοροποίησης και το μεγάλο κόστος εξέλιξης και συντήρησης. Πρόσθετα, η διάρκεια ζωής ενός σύγχρονου λογισμικού είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιο παλιότερο άρα και προστασία της επένδυσής σας. Καθημερινά παρουσιάζονται νέες συσκευές. Αυτές μπορούν να λειτουργήσουν πολύ εύκολα με ένα σύγχρονο λογισμικό ενώ με ένα παλιάς τεχνολογίας δύσκολα έως καθόλου. Είναι παλιό αλλά σταθερό…λένε κάποιοι! Τα καινούρια έχουν προβλήματα!

Υπηρεσίες.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμετροποίησης που αναδεικνύουν τις δυνατότητες του λογισμικού και του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως κύριο στόχο να αφομοιώσετε την τεχνολογία