Εγκατάσταση Retail Studio σε νέο PC με Windows

Σύντομη περιγραφή

Διαδικασία εγκατάστασης του RetailStudio σε PC με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

 1. Windows XP SP3 ή νεότερο
 2. Windows POS Ready ή νεότερο
 3. Windows Server 2012 ή νεότερο.

Αναλυτική Περιγραφή

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ενδεικτικές οδηγίες εγκατάστασης του RetailStudio σε PC. Οι οδηγίες αναφέρονται σε βήματα που πρέπει να γίνουν μετά από την αρχική εγκατάσταση των windows.

Οδηγίες

 1. Αφού ολοκληρωθεί το setup τρέχουμε τον «Οδηγό Σύνδεσης» (RetailStudio Configuration):
  • Πατάμε Επόμενο
  • Επιλέγουμε SQL Server, συμπληρώνουμε τα στοιχεία εισόδου και πατάμε το κουμπί Σύνδεση. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη βάση και πατάμε Έλεγχος.
  • Πατάμε Επόμενο 2 φορές, ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση με τη βάση.
 1. Σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα βάση δεδομένων επιλέγουμε «Δημιουργία Βάσης»:
  • Πατάμε Επόμενο
  • Επιλέγουμε Νέα Εγκατάσταση για εγκατάσταση του SQL Express, δίνουμε το όνομα του instance (default=SQLExpress), επιλέγουμε τη διαδρομή για τη δημιουργία βάσης (C:\iQomData) και το όνομα της βάσης. Για δεδομένα επίδειξης τσεκάρουμε το «Εισαγωγή δεδομένων εταιρίας επίδειξης». Στη συνέχεια, πατάμε Επόμενο και Τέλος.
  • Επιλέγουμε Υπάρχουσα Εγκατάσταση για εγκατάσταση της βάσης δεδομένων σε υφιστάμενη εγκατάσταση του SQL Server. Επιλέγουμε κάποιο instance και πατάμε Επόμενο. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία εισόδου για να συνδεθούμε στον SQL Server και στη συνέχεια επιλέγουμε τη διαδρομή για τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων, με ή χωρίς δεδομένα επίδειξης και το όνομα της  βάσης.
 1. Εγκαθιστούμε προαιρετικά το SQL Server Management Studio.
 2. Εγκαθιστούμε τις υπόλοιπες περιφερειακές συσκευές (π.χ. εκτυπωτές, ΑΔΗΜΕ, φορολογικούς μηχανισμούς κλπ).
 3. Για την είσοδο στην εφαρμογή δίνουμε σαν χρήστη Admin και κωδικό ‘2’.
 4. Την πρώτη φορά που θα εκτελέσουμε την εφαρμογή και εφόσον έχουμε επιλέξει την εισαγωγή δεδομένων εταιρείας επίδειξης, θα πρέπει να συνδέσουμε το ταμείο που άνοιξε το σύστημα αυτόματα με το όνομα του υπολογιστή και με κάποιο προφίλ κουμπιών οθόνης λιανικής. Αυτό γίνεται στο ‘Ταμείο \ Διαχείριση \ Σύνδεση Ταμείου – Προφίλ Κουμπιών οθόνης λιανικής’.

Σημειώσεις

 • Για την εκτέλεση της εφαρμογής, ο χρήστης του υπολογιστή θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στην registry, στο path “HKEY_LOCAL_MACHINE\iQom”. Εναλλακτικά, θα πρέπει να εκτελεί την εφαρμογή ως Διαχειριστής.
 • Το αρχείο σύνδεσης βρίσκεται στον κατάλογο της εφαρμογής με όνομα “iQiosk.exe.config”.