ΑΠΟΦΑΣΗ IQOM Ε.Ε ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Δείτε την απόφαση εδώ.