Τελευταία BETA ΕΚΔΟΣΗ της εφαρμογής RetailStudio. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία στον κατάλογο της εφαρμογής. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μεταφοράς κινήσεων RSToMBS, προς κάποιο ERP σύστημα, τότε απαιτείται αναβάθμιση της έκδοσης της εφαρμογής μεταφοράς κινήσεων σε έκδοση 2.20 ή μεταγενέστερη. Η έκδοση των φορητών τερματικών πρέπει να ειναι 2.15 ή μεταγενέστερη.