Αρχείο εγκατάστασης του συστήματος Retail Studio. Χρησιμοποιείστε κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο setup.exe και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.