Μικρό αρχείο εγκατάστασης συστήματος Retail Studio μέσω Web. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.